Trapez Sac Yalıtımı

Sole Mobilya

Yoğuşma ya da yaygın adıyla terleme nemli havanın ısınarak genleşmesi ve hafifleyerek yükselmesi ile başlar. Yükselme esnasında daha soğuk olan trapez sac yüzeyi ile temas eden sıcak hava soğur ve sac yüzeyinde terlemeye neden olur.

Yalıbor soğuk sac yüzeyinin yapı içerisindeki hava ile temasını ve ısı alışverişlerini keserek terlemeyi önlediği gibi yazın bunaltıcı sıcakların içeri girişinide keser.

Sole Mobilya trapez sac yalıtımında Yalıbor'u tercih etmiştir.

image
image
image
image
image
image